Drumles op maat

 
 

DRUMSCHOOL KOERT KARDOL

Vakantierooster

Les & vrij

TarIn seizoeievenIIn

In seizoen 2021/22 gelden de volgende tarieven:
 

In seizoen 2023/24 gelden de volgende tarieven:


JaarTermijn
Jaartarief (ca. 40 lessen), tot 21 jaar1.053,00351,00
Jaartarief (ca. 40 lessen), vanaf 21 jaar1.275,00425,00


De jaartarieven gelden voor een volledig schooljaar, van zomervakantie tot zomervakantie. Gedurende dit cursusjaar krijgt de leerling wekelijks 30 minuten les, met uitzondering van de plaatselijke schoolvakanties. De betaling van het lesgeld geschiedt in drie termijnen; in augustus, januari en april ontvangt de leerling hiertoe een factuur. Bij tussentijdse aanmelding betaalt een leerling uiteraard maar een gedeelte van het lesgeld, corresponderend met het aantal lessen dat nog resteert in het lesseizoen. De lesovereenkomst wordt ieder jaar automatisch gecontinueerd; na het eerste jaar (12 maanden vanaf inschrijving) wordt de overeenkomst automatisch voortgezet met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand.

De tarieven voor leerlingen boven de 21 jaar liggen hoger omdat voor die leerlingen BTW verschuldigd is.

De tarieven van de 20- en 10-lessenkaarten zijn als volgt:

10-lessenkaart, tot 21 jaar333,00
10-lessenkaart, vanaf 21 jaar403,00
20-lessenkaart, tot 21 jaar636,00
20-lessenkaart, vanaf 21 jaar770,00


10-lessenkaarten hebben een geldigheidsduur van één jaar; 20-lessenkaarten hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Alle bedragen op deze pagina zijn in euro's.