Drumles op maat

 
 

DRUMSCHOOL KOERT KARDOL

Vakantierooster

Les & vrij

 

Lesvormen

Overeenkomsten en lessenkaarten

De drumlessen zijn privélessen. Omdat iedere leerling zich anders ontwikkelt, en ook anders "leert" (zie ook Methode), heeft de leerling het meeste baat bij privéles, zo is mijn ervaring.

Een drumles duurt een half uur. Om goed te leren drummen is het belangrijk dat je iedere week les neemt. Daartoe tekenen de (ouders van de) leerling en ik een lesovereenkomst, waarin afgesproken wordt dat de leerling gedurende een schooljaar wekelijks een half uur les krijgt, met uitzondering van de schoolvakanties. De lesovereenkomst wordt in principe aangegaan voor de duur van een cursusjaar, dat loopt vanaf het begin van het schooljaar tot en met de volgende zomervakantie. Na het eerste jaar (12 maanden vanaf inschrijving) wordt de overeenkomst automatisch voortgezet met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Er zijn ook 20- en 10-lessenkaarten, vooral bedoeld voor volwassenen, die bijvoorbeeld wegens tijdgebrek eens in de twee weken willen komen. Voor kinderen is een tijdsspanne van twee weken doorgaans te lang.