Drumles op maat

 
 

DRUMSCHOOL KOERT KARDOL

In seizoen 2022/23 is er op de volgende data geen drumles:

Start seizoen
Jaarmarkt
22 augustus
21 september
Herfstvakantie24 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie26 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 5 maart
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
7 april t/m 10 april
24 april t/m 7 mei
18 mei
Pinksteren29 mei
Zomervakantie10 juli t/m 20 augustus